Gastvrijheidssector: groei aantal internationale bezoekers goed nieuws voor BV Nederland, uitdaging om groei in goede banen te leiden

Gastvrijheidssector: groei aantal internationale bezoekers goed nieuws voor BV Nederland, uitdaging om groei in goede banen te leiden

“Investeer in de bestemming Nederland door spreiding van bezoekers, verbeteren van fysieke en digitale bereikbaarheid, effectieve binnenlandmarketing en borgen routenetwerken. Door een integrale aanpak kan de verwachte bezoekersgroei in goede banen worden geleid, terwijl de BV Nederland voluit profiteert van de toenemende bestedingen en werkgelegenheid.”

Aldus Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, met het oog op het rondetafelgesprek over de spreiding van toerisme in Nederland dat de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat vandaag in de Tweede Kamer organiseert. In haar position paper ‘Duurzaam ruimte en richting geven aan het groeiend bezoek in en aan Nederland’ doet de sector een oproep aan de Rijksoverheid om een integrale voorwaardenscheppende, interdepartementaal gedragen visie op de bezoekerseconomie te ontwikkelen die langs publiek-private weg kan worden uitgevoerd.

Concreet betekent dit dat Gastvrij Nederland de Rijksoverheid vraagt om:

  • middelen ten behoeve van een volwaardige uitwerking van de Holland City Strategie;
  • realisatie te faciliteren van de meerdaagse ov-pas mét contactloos in- en uitchecken en contactloos betalen;
  • duidelijke afspraken te maken met decentrale overheden over de investeringen in de kwaliteit van landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen;
  • een financiële impuls te geven aan de doorontwikkeling van het Programma Nationale Parken in Nederland met aandacht voor de (internationale) marktpositionering en (collectieve) marketing hiervan.

De gastvrijheidssector levert een onmisbare en groeiende impuls aan de economie en is goed voor ruim € 75 miljard aan bestedingen. Bezoekers zorgen voor werkgelegenheid en versterking van voorzieningen zoals horeca, winkels en cultureel aanbod. De gastvrijheidssector creëert in
Nederland zo’n 640.000 banen, ook banen die voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals laaggeschoolden, een opstap kunnen zijn.

Daarnaast zorgen recreatie en toerisme ervoor dat het voorzieningenniveau in minder
bevolkte (buiten)gebieden op niveau blijft. Ook draagt ze bij aan een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland, hetgeen weer van belang is voor het aantrekken van bedrijven en kenniswerkers. Zo levert de sector een belangrijke bijdrage aan welzijn, sociale verbinding, culturele waarden en samenhang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *