home Nieuws FNV Horeca sluit cao met vijf horecazaken van Pluryn

FNV Horeca sluit cao met vijf horecazaken van Pluryn

FNV Horeca heeft een akkoord bereikt met vijf ondernemingen van Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen voor een bedrijfs-cao; Blixem, Bloesem Theehuis, Buurtmarkt Breedeweg, Coffyn Koffiehuis en Branderij en Statie. Het bestuur van Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen: “Als maatschappelijk ondernemer wil je het voor je medewerkers natuurlijk goed geregeld hebben. Daarom zijn wij blij met het grote draagvlak voor deze nieuwe cao-afspraak voor de komende twee jaar.”

 Een grote meerderheid van de medewerkers (93%) stemde in met het onderhandelingsresultaat. Op maandag 9 juli a.s. wordt de bedrijfs-cao, die geldt voor 100 medewerkers, ondertekend en ontvangen de vijf horecazaken allemaal de erkenning Goed Werkgever 2018. FNV Horeca vindt goed werkgeverschap erg belangrijk en maakt daarom cao’s op maat.

Belangrijkste afspraken

  • De looptijd van de cao is twee jaar; van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020.
  • Per 1 juli 2018 worden de eindlonen in de loonschalen met € 100,- bruto verhoogd en ontvangen alle medewerkers een loonsverhoging van 1,5%. Per 1 juli 2019 ontvangen alle medewerkers een loonsverhoging van 1,8%. De beginlonen van de loonschaal liggen dan gemiddeld 3,5 tot 4% hoger dan in de cao horeca. Ter vergelijking: een beginnende medewerker verdient een startsalaris dat circa € 900,- bruto per jaar hoger ligt. De eindlonen van de loonschaal liggen gemiddeld maar liefst 7% hoger dan de branche, wat neerkomt op ongeveer € 2.070,- bruto per jaar meer.
  • Per 1 april 2019 is er een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,08 per km ongeacht de afstand en het vervoermiddel.
  • Om aantrekkelijk te zijn voor leerlingen en jongeren zijn in deze bedrijfs-cao goede beloningsafspraken gemaakt. Zij kunnen bij Pluryn ten opzichte van hun studie- of leeftijdsgenoten in andere horecabedrijven substantieel meer verdienen. Afhankelijk van leeftijd en/of praktijkleerjaar kan dat verschil oplopen tot meer dan 25%.

FNV Horeca en Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen sluiten al een aantal jaren een bedrijfs-cao met elkaar af voor de medewerkers van de eerder genoemde ondernemingen en bij elke nieuwe cao worden er betere afspraken gemaakt. Marco Bouma, sectorbestuurder FNV Horeca: “Opnieuw zijn er goede verbeteringen afgesproken in deze bedrijfs-cao. Naast mooie loonafspraken, is er ook een fatsoenlijke reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer overeengekomen. Een heel belangrijk punt voor de medewerkers, omdat velen van hen op aanzienlijke afstand wonen van hun bedrijf. We zijn tevreden met dit goede resultaat.”

 

Over Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen

Meedoen in de samenleving staat centraal bij de maatschappelijke ondernemingen van Pluryn. Het zijn echte bedrijven waar mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is een plek vinden om te leren en te werken.

 

Over FNV Horeca

FNV Horeca is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca. Zij behartigt de collectieve belangen voor ruim 350.000 medewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. FNV Horeca vindt goed werkgeverschap belangrijk en sluit daarom cao’s op maat af met werkgevers die betere arbeidsvoorwaarden willen voor hun medewerkers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *