home Nieuws Zwarte omzet of juist niet

Zwarte omzet of juist niet

In eerdere columns heb ik al melding gemaakt over een procedure voor de rechtbank en het gerechtshof en die is nu geëindigd bij de Hoge Raad.

De Belastingdienst heeft in het verleden bij een horecabedrijf voor de jaren 2004 t/m 2007 en apart voor 2008 aanslagen opgelegd naar aanleiding van een boekenonderzoek over de periode 2004 t/m 2008, omdat sprake zou zijn van zwarte omzet. De rechters hebben zelfs tot aan de Hoge Raad over de periode 2004 t/m 2007 geoordeeld dat dit terecht was, ondanks de stelling van de vorige gemachtigde dat de Belastingdienst niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken had ingediend. De grote aanslagen bleven dus volledig in stand.

De Belastingdienst had apart de aanslag over het jaar 2008 opgelegd. Waarom is mij niet duidelijk en dat heeft uiteindelijk de Belastingdienst de figuurlijke nek omgedraaid.

Voor de laatste procedure (2008) heeft de horecaondernemer ons ingeschakeld. Ook wij hebben aangegeven dat de aanslagen en ook de uitkomsten uit de procedures 2004 t/m 2007 onjuist waren en tevens de nadruk gelegd op de stukken die de Belastingdienst niet in wilde brengen. Dit betroffen de digitale bestanden van het kasregister waarvan de Belastingdienst een volledige afdruk had gemaakt. De horecaondernemer had die gegevens niet meer omdat de computer was gecrasht, vrij snel nadat deze gegevens door de Belastingdienst van de computer waren gehaald.

Rechtbank: alle gegevens inbrengen door Belastingdienst

De rechtbank besliste in de procedure over 2008 dat de Belastingdienst de digitale gegevens in moest brengen, maar tevens heeft de Rechtbank geoordeeld dat de aanslag over 2008 juist was.

Gerechtshof: aanslag moet worden vernietigd

Hiertegen hebben wij hoger beroep aangetekend. Het Gerechtshof oordeelde anders. Het Gerechtshof oordeelde dat de Belastingdienst slechts aannemelijk heeft gemaakt dat per vennoot € 715 te weinig belasting was afgedragen en dat dit te weinig was om te oordelen dat de vereiste aangifte niet was gedaan. Er is dus geen sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast zodat de tonnen aan opgelegde correcties niet juist waren. De aanslag kon slechts bestaan aan een nog te betalen bedrag ad € 715.

Hoge Raad: aanslag moet worden vernietigd

De Staatsecretaris heeft cassatie aangetekend en aangegeven dat een te weinig betaald bedrag tot omkering kan leiden indien dit te weinig betaalde bedrag verhoudingsgewijs groot is ten opzicht van de totale belastingafdracht (een verhoudingsgewijs hoge correctie). Wij hebben aangegeven dat niet alleen verhoudingsgewijze maar ook absoluut aanzienlijk te weinig belasting moet zijn afgedragen. De Hoge Raad heeft op 17 augustus 2018 ons in het gelijk gesteld. Indien slechts € 715 te weinig belasting is aangegeven kan dit niet leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. De Hoge Raad oordeelt dat de uitspraak van het Hof juist was.

Oude jaren

Nu wij in het gelijk zijn gesteld voor 2008 hebben wij voor de jaren 2004 t/m 2007 een herzieningsverzoek ingesteld omdat de belastingdienst voor die jaren de digitale bestanden niet had ingebracht tijdens de procedures. Nu de Hoge Raad ons in het gelijk heeft gesteld voor het jaar 2008 bestaat de kans dat het herzieningsverzoek wordt gehonoreerd omdat mede op basis van de digitale bestanden de rechters anders hebben geoordeeld. Ik houd u op de hoogte over de uitkomst van het herzieningsverzoek. De zitting voor dit verzoek is in december van dit jaar.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

 

 

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

Mr. Wil Oomen

Oomen Administratiekantoor

 

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *