home Nieuws COLUMN: Horeca en het woud van regelgeving.

COLUMN: Horeca en het woud van regelgeving.

Was vroeger het vak van horecaondernemer nog voornamelijk vakmanschap, tegenwoordig ontkom je er niet aan minimaal een halve jurist te zijn als je zelf al je zaken wilt regelen. Vraag daarbij is of je ook de zin en het geduld hebt om dat allemaal zelf te doen. Het uithanden geven van het regelen van vergunningaanvragen etc ontzorgt.

Welke regels zijn er zoal van toepassing op horeca?

Een greep uit de regels die van toepassing zijn op horeca: Bestemmingsplan, Drank- en Horecawet, Wet Bibob, Omgevingswet, Wet op de Kansspelen, Wet milieubeheer, Burgerlijk wetboek. Deze wetten regelen het hele domein van de horeca. Daarnaast is er nog gemeentelijke regelgeving in de Algemene Plaatselijke Verordening en is er vaak sprake van een al dan niet integraal horecabeleid. Het woud van regelgeving lijkt meer op een soort van labyrint. Waar begin je en hoe kom je uit waar je wilt.

Persoonseisen.

Bij een nieuwe zaak of bij overname van een bestaande zaak is het altijd goed om eerst te beginnen bij de dingen die je in ieder geval weet. Voldoe ik als persoon aan de eisen om wel een vergunning te kunnen krijgen. Denk hierbij aan diploma Sociale Hygiene, goed gedrag en leeftijd ouder dan 21 jaar. Als dat in de basis goed zit moet je denken aan de bedrijfsvorm. Om voldoende open te kunnen zijn heb je vaak meerdere leidinggevenden nodig (die ook aan de eerder genoemde eisen moeten voldoen).

Hoe financier je de zaak?

Financier je met eigen vermogen of met vreemd vermogen. Geld uit een oude sok geeft problemen op grond van de Wet Bibob. Het moet duidelijk zijn dat geld dat voor financiering wordt gebruikt uit een acceptabele bron komt. Eigen gespaard geld op de bank bijvoorbeeld of vreemd vermogen van een bank. Bij vreemd vermogen van een derde moet je kunnen aantonen dat dit op een legale wijze is verworven. Als je dat niet kunt dan heb je een grote kans dat de vergunningen afgewezen zullen worden. Een eenmaal geweigerde vergunning op deze afwijzingsgrond kan je nog lang achtervolgen.

Mag mijn zaak daar op die plek?

Wat in een gemeente wel en niet mag kun je terugvinden in het bestemmingsplan. Welk bedrijf wil je precies beginnen. Welke categorie horeca is dat. Past dat binnen die bestemming. Belangrijke dingen om te controleren. Je zou niet de eerste ondernemer zijn die zijn gewenste exploitatie niet kan realiseren omdat het bestemmingsplan het niet toestaat of omdat het maximum aantal meter dat daarvoor toegestaan is al bereikt is.

Mijn advies is schoenmaker hou je bij je leest of beter barman hou je bij je bar. Laat dit werk over aan een professioneel adviseur. Adviesbureau Naruse staat u graag bij. Neem eens vrijblijvend contact met ons op. www.adviesbureaunaruse.nl, info@adviesbureaunaruse.nl of pak de telefoon en bel H de Vries uw horeca-adviseur 06-21232162.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *