home Nieuws COLUMN Iwan van Noort: Allemaal aan de RES en Informatieplicht energiebesparing ingevoerd!

COLUMN Iwan van Noort: Allemaal aan de RES en Informatieplicht energiebesparing ingevoerd!

Niet alleen jij en ik maar zeker ook de Nederlandse overheid is druk bezig de klimaatdoelen te behalen. Zo heeft onze overheid niet alleen een informatieplicht voor energiebesparing ingevoerd maar ook de RES aanpak omarmd.

De informatieplicht geldt voor alle ondernemingen in Nederland met een electriciteitsverbruik groter dan 50.000 kWh of een aardgasverbruik van 25.000 m3 per jaar. Als je boven één van deze twee hoeveelheden verbruik zit dan verlangt de overheid voor 1 juli 2019 een overzicht van besparende maatregelen die je in je bedrijf doorvoert om onder deze waardes uit te komen. Maatregelen moeten een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Dit betreft 125.000 bedrijven in Nederland. Hoort jouw bedrijf daar bij? Als je dit niet weet of als je wilt weten hoe je het beste kunt voldoen aan de informatieplicht bekijk dan de leeswijzer op http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/. Je kunt ook je jaarnota bekijken van je energieleverancier natuurlijk. Het plaatsen van zonnepanelen waarmee je zelf groene stroom opwekt wordt in ieder geval niet gezien als besparende maatregel. Immers, je verbruikt nog steeds heel veel elektriciteit, alleen wek je de stroom zelf op. Dit is natuurlijk best krom. Jij steekt je nek uit om te investeren in een zonnepaneel installatie om groene stroom op te wekken en je buurman heeft dat niet gedaan. En nu moeten jullie toch allebei een projectplan indienen om aan te tonen dat je je eigen verbruik naar beneden brengt en duurzaam bezig bent. Als bepaalt je meer dan 50.000kWh stroom verbruikt of 25.000m3 gas dan is een belangrijke vervolg stap voor het indienen van de besparingsmaatregelen het inloggen middels E-herkenning. E-herkenning is een soortgelijk identificatiemiddel als DigiD, maar dan voor bedrijven. Als je nog geen E-Herkenning hebt, kun je deze via www.eherkenning.nl aanvragen. Er zijn meerdere leveranciers waar je uit kunt kiezen. Als je met een tussenpersoon werkt die voor jou de duurzame maatregelen en energiecontracten regelt kies dan een E-herkenning mét Ketenmachtiging. Met je E-herkenning (aanvraag kan enkele dagen duren) kun je vervolgens inloggen op: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing.

Maar dit is natuurlijk niet genoeg voor ons polderland. Het klimaat wacht niet, de hevige regenbuien en langdurige droogtes zijn aan de orde van de dag. Het beleid van provincies en gemeentes wordt al steeds duurzamer. Faciliteren en financieren van besparingsmaatregelen, isolatie, lokale opwek en opslag is een gewoon goed geworden. Maar het mag sneller. En daarom gaan we met zun allen RESen. Heeft u nog niet eerder gehoord van RES? RES staat voor Regionale Energie Strategie. Onder leiding van een heuse directeur Nationaal Programma RES, is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie om samen te kiezen voor opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Bij welke RES regio hoor jij?

Zodra het Klimaatakkoord formeel is ondertekend dient de RES als projectplan binnen 12 maanden te worden opgeleverd. En dan, wie en hoe worden de geselecteerde projecten dan gerealiseerd? Dat zijn dan toch weer de ondernemers, de burgers die betrokken dienen te worden (participatiemodellen), de provincies, waterschappen, gemeentes en de vele lokale energie cooperaties. De RES gaat bepalen hoeveel, waar en welke vorm van hernieuwbare energie opwek en energie besparings projecten er komen. Zonneparken en windmolens staan boven aan de lijsten. Particulieren en bedrijven die hun daken zelf volleggen met panelen tellen niet mee in de haalbaarheids berekening. Het is wonderlijk en het toppunt van polderen als je het mij vraagt. Maar niet zo negatief, geld speelt geen rol, het gaat om de toekomst van onze kinderen en alle energie die we stoppen in het verduurzamen van de wereld is positief!

Wil je meer weten of heb je goede ideeen die je in wilt brengen, kijk dan op www.regionale-energiestrategie.nl.

 

Bronnen

https://regionale-energiestrategie.nl

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/eloket-voor-informatieplicht-energiebesparing-open

www.Winddays.nl

Lammers Advies www.hlammersadvies.nl

Ode Decentraal Windnieuws Nr 3 2019 “Samen aan de Slag”

 

Wilt u meer weten of investeren in duurzaamheid. Mail me maar eens: iwan@powersplus.nl Bellen mag ook op 0648929813.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *