home Nieuws Cao-overleg horeca geen resultaat opgeleverd

Cao-overleg horeca geen resultaat opgeleverd

Op 30 oktober 2017 kwamen F NV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor de derde keer samen voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao horeca. Het overleg heeft helaas geen resultaat opgeleverd, aangezien KHN heeft besloten dat ze niet verder wil onderhandelen. FNV Horeca is verbaasd over deze gang van zaken.

Ben Francooy, voorzitter FNV Horeca: “Wij zijn zwaar teleurgesteld dat er geen ruimte is voor een open discussie over de toekomst van de sector. Wij blijven ons inzetten voor een cao met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen. De stem van onze achterban vinden wij van groot belang, daarom gaan wij nu eerst met hen in overleg.”

Het grootste struikelblok wat betreft de standpunten van FNV Horeca en KHN ligt bij het loon. Daarbij geeft KHN aan dat zij de AVR ongewijzigd willen omzetten naar een cao, met een minimale loonsverhoging.

Beginvoorstel FNV Horeca:

  • Ingangsdatum nieuwe cao horeca: 1 oktober 2017.
  • Reparatie van het verleden: door ophoging van de oude loontabel met 4,75% naar een marktconform loon.
  • Loonsverhoging van 3,5% met een looptijd van een jaar.

Voorstel KHN:

  • Per 1 januari 2018 een verhoging die gelijk is aan de inflatie van ongeveer 1,5%.
  • Per 1 juli 2018 een verhoging van 1%.
  • Beide loonsverhogingen binnen een looptijd van 2 jaar en drie maand, eindigt op 31 december 2019.
  • En een aparte regeling voor seizoenswerk en meer flex.

Ruimte voor onderhandeling

FNV Horeca is bereid en heeft de ruimte om over het beginvoorstel te onderhandelen met KHN om zo naar elkaar toe te bewegen. Helaas heeft FNV Horeca hier geen ruimte voor gekregen tijdens de onderhandelingen. FNV Horeca gaat op zeer korte termijn in overleg met de achterban over het vervolg.

Over FNV Horeca

FNV Horeca is de grootste vakbond voor werknemers in de horeca. FNV Horeca behartigt de collectieve belangen voor alle ruim 350.000 werknemers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *