home Nieuws COLUMN Herman de Vries:Check op ruimtelijkeplannen.nl.

COLUMN Herman de Vries:Check op ruimtelijkeplannen.nl.

Als je horeca wilt exploiteren krijg je altijd te maken met ruimtelijke regels of het nu gaat om het bestemmingsplan, de omgevingswet of een andere ruimtelijke regeling.

Horeca is natuurlijk vooral leuk en gezellig maar kan ook leiden tot overlast. Denk hierbij aan dingen als geluid, geur, verkeer, gebruik openbaar gebied voor de inrichting. Of horeca op een locatie mogelijk is kun je terug vinden in het bestemmingsplan. In bestemmingsplannen is beschreven welke bouwwerken en welk gebruik ergens is toegestaan. Bestemmingsplannen worden af en toe aangepast. Deze aanpassingsprocedures zijn omgeven met waarborgen voor alle partijen die belanghebbend zijn. Het is van het grootste belang om te zorgen dat je geïnformeerd bent over de voor jouw pand en grond geldende regels. Wat mag je er doen en blijft dat zo na aanpassing van een bestemmingsplan.

Op 13 september 2019 heeft de Raad van State een besluit van de gemeente Amsterdam geschorst nadat de gemeente de Seafood Bar onder aanzegging van bestuursdwang had gelast het gebruik van de detailhandel als horecabedrijf op de Leidsestraat 61 te (laten) staken en gestaakt te houden in verband met strijdigheid met het bestemmingsplan. Het schorsen van het besluit heeft tot gevolg dat er in afwachting van de bodemprocedure toch geëxploiteerd kan worden. Nu werd in deze zaak vooral betoogd dat het ging om detailhandel en niet om horeca maar het maakt goed duidelijk hoe belangrijk het is wat er al dan niet is toegestaan in een bestemmingsplan. Het voortbestaan van je bedrijf kan er van afhangen.

Als de gemeente het bestemmingsplan in jouw omgeving wil aanpassen is het verstandig daar kennis van te nemen. Welke gevolgen heeft die aanpassing voor jouw exploitatie. Stel dat het niet direct jouw bestemming treft kan het toch van belang zijn als er ineens dichterbij een woonbestemming komt. Immers als daar mensen wonen kunnen belanghebbend zijn bij jouw exploitatie. Als ondernemer ben je belanghebbende bij de aanpassing van het bestemmingsplan. Indien er sprake is van een nadelige beïnvloeding van jouw positie is het verstandig daarop te reageren. Indien je niet reageert als dit nodig is kan het zijn dat je later in de procedure niet ontvankelijk bent. Dan kun je in het ergste geval een besluit tot wijziging van het bestemmingsplan niet meer aanvechten. Dit zal weer gevolgen hebben voor eventuele schadevergoeding.

Uw bestemmingsplan kunt u altijd inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar de bestemmingsplantekening en de bestemmingsplanvoorwaarden terugvinden die voor uw bestemming gelden.

Ook horecabeleid van de gemeente kan richtinggevend zijn waar horeca of horecaconcentraties toegestaan zijn. Als horeca volgens het bestemmingsplan niet mogelijk is maar wel volgens het horecabeleid dan kun je verzoeken het bestemmingsplan daarop aan te passen. Dit wil overigens niet zeggen dat de gemeente ook gehouden is het bestemmingsplan aan te passen. Er kunnen redenen zijn om dat niet te doen. Bij een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan zul je een ruimtelijke onderbouwing moeten aanleveren.

Tip: controleer voor jezelf eens het geldende bestemmingsplan en meld je aan voor e-mailservice op www.overuwbuurt.overheid.nl.

Heeft u hulp bij nodig in uw contacten met de overheid, dan sta ik u graag terzijde.

Herman de Vries, jurist Adviesbureau Naruse. info@adviesbureaunaruse.nl of 06-21232162.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *