Leisure krimpt met 1 procent door stijgende kosten en dalende koopkracht

  • Groei slaat om in dalende volumes voor cafés (-3 procent) en restaurants (-2 procent)
  • Campings (+2 procent) en vakantieparken (+5 procent) profiteren dit jaar van binnenlands toerisme
  • Ondanks lichte groei (+ 2 procent) aantal bezoekers musea en bioscopen nog niet op niveau 2019

Consument ruilt bezoek aan restaurant in voor thuisbezorging of maaltijdboxen

Hoge kosten voor energie, personeel en voedsel en de dalende koopkracht zetten een rem op het herstel van de vrijetijdssector. Ook volgend jaar blijven de kosten onverminderd hoog en houdt de consument de hand op de knip, waardoor marges sterk onder druk komen te staan. In 2023 ligt voor de sector een krimp van 1 procent in het vooruitzicht, blijkt uit de Sectorprognose Leisure 2022-2023 van ABN AMRO. Na een veerkrachtig herstel dit jaar staan vooral cafés (-3 procent in 2023) en restaurants (-2 procent in 2023) voor grote uitdagingen. Zo is sprake van een groot tekort aan personeel en stijgen energie, voeding en verpakkingen in prijs. Door de dalende koopkracht is de verwachting dat consumenten minder vaak uit eten gaan of minder uitgeven in café of restaurant. Zij kunnen steeds meer kiezen uit alternatieven, zoals thuisbezorging of maaltijdboxen. Ook supermarkten presenteren zich vaker als oplossing voor de prijsbewuste consument die uit is op gemak, door in te zetten op kant-en-klaar maaltijden en warme take-out.

Sterk herstel in hotelwezen (+70 procent) slaat in 2023 om in geringe groei (+2 procent)

Hoewel de reisbranche dit jaar door een sterke inhaalvraag goed presteerde, komt een volledig herstel ook in 2023 niet in zicht. Zo wordt volgend jaar slechts een groei van 3 procent verwacht. Stijgende kosten van pakketreizen, autoverhuur en vluchten leiden tot ander reisgedrag. Nederlanders gaan dichterbij huis, minder luxe en korter op vakantie. In 2022 profiteerden vooral campings (+2 procent) en vakantieparken (+5 procent) hiervan. Deze groei is veel minder groot dan 2021 en komt volgend jaar waarschijnlijk tot stilstand. Bij hotels (+70 procent) is dit jaar weliswaar sprake van een krachtig herstel, maar het aantal overnachtingen ligt nog bijna 20 procent onder het niveau van 2019. Vooral zakelijke gasten laten het afweten; het aantal overnachtingen in deze categorie lag tot en met augustus landelijk op 30 procent onder het niveau van voor corona. In Amsterdam lag dit op slechts de helft van dit niveau. ABN AMRO verwacht in 2023 dan ook een bescheiden groei van 2 procent. Waarschijnlijk weten wel meer toeristen uit Azië en de Verenigde Staten de weg naar Nederland te vinden.

Musea en bioscopen groeien minder snel dan verwacht

Hoewel het aantal bezoekers van culturele en recreatieve attracties in 2022 weer aantrok, zijn de aantallen nog ver van het pre-corona niveau. De tegenvallende bezoekersaantallen hebben bij musea, dierentuinen, attractieparken en bioscopen geleid tot uitstel van prijsverhogingen. ABN AMRO verwacht in 2023 voor deze branches een kleine groei (+2 procent). “Door de lagere koopkracht zien we dat consumenten vooral besparen op vrijetijdsbestedingen die als luxe en niet-essentieel worden beschouwd. Zo geven ouderen aan 70 procent minder te besteden aan de bioscoop, restaurants en reizen dan aan het begin van het jaar, toen de economie nog een krachtig herstel vertoonde”, vertelt Gerarda Westerhuis, Sector Econoom Leisure van ABN AMRO. “Voor veel bedrijven geldt dat er nog weinig vlees op de botten zit. Nu bestedingen teruglopen en het doorberekenen van kosten niet vanzelfsprekend is, moeten zij kijken op welke kosten zij nog wél kunnen besparen. Zo zien we dat bijna een kwart van de horecabedrijven stappen heeft gezet om de hoge energiekosten terug te dringen. Het monitoren van hun energieverbruik door middel van een energiemanagementsysteem is een manier waarop zij meer grip kunnen krijgen op kosten die onevenredig zwaar op de marges drukken.”

Het hele rapport is hier te downloaden.